flag flag

Aura-Soma a Feng Shui

Aura-Soma a Feng Shui tvoří zajímavou dvojici. Svět Aura-Somy nám řečí barev nabízí zrcadlo naší duše, ale stav našeho nitra odráží i obytný a pracovní prostor, který si okolo sebe vytváříme. Aura-Soma nám pomáhá lépe poznat sebe sama a učí nás plně využívat své schopnosti, Feng Shui nás zase učí uspořádat si svůj prostor v souladu se svým nitrem. Oba systémy přinášejí inspiraci a sílu zevnitř i zvenčí a pomáhají nám tak v procesu růstu na mnoha úrovních.

Aura-Soma je zrcadlem naší duše, která poznává sebe sama prostřednictvím výběru čtyř barevných lahviček. Také Feng Shui je takovým zrcadlem, protože každý byt nám velmi názorně ukazuje, kdo v něm bydlí. Obě metody nás učí číst znamení, z nichž můžeme čerpat hluboký vnitřní vhled.

Aura-Soma i Feng Shui nám pomáhají si hlouběji uvědomovat život a lépe mu porozumět. Stáváme se spolutvůrci prostoru, který nás sytí, posiluje a povzbuzuje k růstu, vývoji ve všech důležitých oblastech života. Podporuje nás naslouchat vlastnímu nitru (intuici) tak, abychom dokázali z bohatého pokladu možností dotvářet individuální prostor a formovat vlastní život.
Aura-Soma působí zevnitř ven, Feng Shui zase zvenčí dovnitř. Jedná se o spirálový pohyb, tvořící dohromady jednu dvojitou spirálu, která se otáčí doprava i doleva – dvojitý helix. Tato spirála zahrnuje vše, nic nevylučuje. Představuje dvě stránky, které se setkávají a tvoří jednotu.

Feng Shui doslova znamená: vítr a voda. Vítr představuje jangový prvek, voda jinový. Aura-Soma znamená: světlo a tělo a také zde nacházíme jang. Feng shui je z hlediska živlů vzduch a voda, Aura-Soma oheň a země – i zde se tedy doplňují.
Aura-Soma je takový světelný průvodce a nástroj společně s Feng Shui k vědomějšímu utváření prostoru kolem nás a tím i vlastního života.

Lahvičky Equilibrium, neboli Rovnováha v překladu, mají schopnost vnášet rovnováhu do nejrůznějších částí našeho života, ať už při aplikaci na tělo nebo tím, že je vědomě postavíme na určité místo.

Aura-Soma není novým systémem nýbrž dávnou moudrostí pro novou dobu.

 

Barvy

Barva je životní energie, energieje radost,
radost je úspěch, úspěch je tok peněz,
tok peněz je radost, radost je život a
život je barva.

Zájem o barvy v dnešní době neustále vzrůstá. Přibývá lidí, kteří si uvědomují, že barvy jsou nositelkami informací. Barvy na nás nepůsobí jenom prostřednictvím zraku, ale člověk jejich energii přijímá celou svou bytostí. Dobře se to dá ukázat na příkladu slepce, kterému klesne tělesná teplota při pobytu v modře vymalované místnosti a naopak stoupne s červenými stěnami. Použití barev patří k nejstarším metodám léčení, praktikovalo se již před 10 000 lety v legendární Atlantidě. Toto umění směli provozovat jenom významní kněží, kteří byli zároveň lékaři a znali zákonitosti těchto energií.

V Egyptě a také ve všech vyspělých starých kulturách (Indie, Mexiko, Čína) se barvy běžně užívaly při terapii i při ošetřování fyzických a psychických problémů. V Egyptě se k tomuto účelu stavěly chrámy barev se sedmi místnostmi, přičemž každá z nich odpovídala jedné spektrální barvě.

Také v Číně se barvy používaly k nastolení rovnováhy těla, duše a Ducha. Epileptici si sedali na fialové koberce, aby se jim zlepšilo propojení mezi mozkovými hemisférami, lidé s nemocnými střevy se natírali žlutým jílem, nemocné spálou ozařovali červeným světlem a zabalovali do červených šátků.
Číňané přiřazovali určité barvy směrům větrů, ročním obdobím, opakujícím se denním dobám, orgánům člověka (srdce – červená, játra – zelená, slezina – žlutá atd.). Barva pro ně představovala vesmírnou energii čchi, která dokáže ovlivnit osobní energii člověka a tím i jeho osud.

Ve fyzickém těle se energie čchi koncentruje v čakrách, se kterými ajurvédské lékařství Indie pracuje již tisíce let, a také v meridiánech, jak je prezentuje tradiční čínská medicína. Cílem je odstranit blokády v proudění energie, předtím než dojde k onemocnění orgánů pomocí akupunktury nebo terapie Aura-Soma. Podobně je tomu i v obytném prostoru, můžeme si tu vytvořit energetické centra pro podporu jednotlivých oblastí prostřednictvím Aury-Somy a uvolnit tak energii. Je to podobné, jako kdybychom používali akupunkturní jehly.

V dnešní době cíleně s barvami pracuje reklamní a public relations průmysl. Volba barev má prvořadý význam při tvorbě firemních logotypů, webových stránek, vizitek, dopisních papírů a celkové firemní identity. Barevné signály totižto vnímáme daleko rychleji než jakýkoliv jiný obyčejný text. Rozhodnutí o koupi určitého výrobku bývá více záležitost intuitivní vycházející z našeho podvědomí, než si často myslíme.

Barva dokáže čchi harmonizovat a dodat našemu životu další rozměry. Zkusme proto vzít osud do vlastních rukou a vedle našeho racionálního úsilí sáhnout i po prostředcích, jejichž působení se někdy logice zdánlivě vymyká!
Vnímání můžeme podpořit vnitřní čistotou. Je třeba ozdravit tělo, tedy dbát na rozumnou výživu a cvičit. Musíme také dbát o ducha. Čím průzračnější je naše vědomí a myšlenky, tím jasněji vidíme svět a naše místo v něm. Energie následuje myšlenku! Tuto zásadu by měli mít na paměti všichni, kdo chtějí v sobě a ve svém prostoru vytvořit zdraví, štěstí a blahobyt.

Vnímání se neustále zjemňuje a lidé jsou čím dál, tím víc citlivější. Kdysi tyto schopnosti patřili spíše mystikům, dnes se zpřístupňují daleko většímu počtu lidí. Kdo by neznal situaci, kdy na někoho intenzivně myslíme a krátce na to nám dotyčný pošle e-mail nebo sms.

 

JIN a JANG

Princip jin a jang je základ tradiční čínské filozofie. Abychom mohli pochopit jeho vznik, musíme se vrátit k prapůvodnímu počátku dějin. Svět byl zrozen z ničeho, z absolutní prázdnoty. Tuto prázdnotu nazývají Číňané WU TI. Potom se z Ničeho pozvedlo vnímání,
a sice vnímání ničeho. Numerologicky to můžeme znázornit číslicí 0. Nula jako výraz nekonečna. Prázdnota je forma, forma je prázdnota. V této prázdnotě vzniká prvotní vibrace, možná vznik prvotního ÓM jako projev myšlenky „Budiž světlo“. S nulou se nacházíme v konceptu jednoty, nekonečného zdroje, začátku a konce, v jakémsi rajském stavu bytí. Z tohoto ráje však vypadl člověk poté, co okusil ze stromu poznání dobra a zla, aby se od té doby učil v dualitě. Z vědomí nuly krystalizuje individuální 1, mužský princip, JANG. Pohyb, který jednička učinila, jde dále a jednička se mění. Její přímá linie se ohýbá, stává se dvojdimenzionální, rodí se dvojka, JIN. Oba póly JIN a JANG se přitahují a sjednocují ve trojce, v TAI ČI. Když se toto sjednocení podaří, vzniká trojka, trojice, jednota v trojjedinosti, TAO. TAO je jednota, harmonický celek, který ruší všechny protiklady a rozdíly. Taoismus je filozofie, která člověku pomáhá transcendovat vše pozemské.

 

5 DYNAMICKÝCH PROMĚN

Z pozorování přírody a z proměnlivé hry JINU a JANGU odvodili Číňané symboly pro základní vlastnosti energií a nazývají je 5 dynamickými fázemi proměny: OHEŇ, ZEMĚ, DŘEVO, KOV A VODA, které nám poskytují základní informace o vlastnostech hmoty. K těmto pěti kvalitám přiřazují emoce, způsoby chování, chutě, tělesné orgány, barvy, tvary, materiály, světové strany. Při pozorování určitého domu můžeme pomocí diagnostického systému stanovit, jak dalece jsou jednotlivé dynamické proměny v rovnováze. Jsou-li v souladu, pak vládne harmonie. Dominuje-li nebo chybí jeden, je důležité postarat se o jejich rovnováhu.
 
 
 
 
 
 
 


©Monika Fleur de Lis. Autor si vymezuje veškerá práva na obsah díla (internetové stránky) nebo jeho část (články, texty, fotografie) dle Autorkého zákona. Užít dílo bez svolení autora je možné pouze v případě uvedení odkazu na jeho internetovou prezentaci.

Logotyp je chráněná registrovaná ochranná známka.

Celostní terapie Léčení barvami Tradiční čínská medicína Akupunktura Čakry Meridiány Energie čchi Dvojitý helix Jin a Jang 5 dynamických proměn Tai ji neboli nebeské srdce Nevědomé vzorce Sebepoznání Vědomé jednání Tok peněz Jóga ŠKOLA FENG SHUI AKADEMIE FENG SHUI ŠKOLA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY DOMOV V HARMONII S PŘÍRODOU HARMONIZACE ČLOVĚKA A PROSTORU BAZI ZERI SAN HE
TOPlist