flag flag

Co je Aura-Soma?REIKI je životodární životní energie určená k samoléčení těla i léčení druhých. Za zemi původu je považováno Japonsko a zakladatelem je uváděn dr. Mikao Usui

Aura-Soma patří k novodobým celostním terapiím. Jedná se o unikátní metodu, která je syntézou působení drahých kamenů, minerálů, energií rostlin a barevné terapie. Je všeobecně známo, že fyzické nemoci bývají až tím „posledním výkřikem“ naší bytosti. Na fyzické rovině se totiž projeví pouze takové energetické nerovnováhy, které nebyly zpracovány na jemnějších úrovních. Tyto nerovnováhy mají své příčiny, a právě jimi se Aura-Soma zabývá. Pracuje s příčinami a souvislostmi „nemocí“, které se projevují v rovině našich emocí, vlastností a chování, či na našem těle. Aura-Soma bývá nazývána léčbou duše. Znamená to, že nám pomáhá harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s naším vnitřním vedením. Nejrůznější nerovnováhy se mohou projevovat například tak, že se snadno rozčílíme nebo se necháme lehce vyvést z míry. Nebo si naopak neumíme o nic říct, máme velké množství zábran a považujeme všechny lidi kolem sebe za mnohem přednější, než jsme my sami. Možná se příliš červenáme nebo rychle ztrácíme hlavu. To všechno jsou samozřejmě běžné lidské projevy, které však ukazují na náš ne zcela vyrovnaný stav. Proto mluvíme o disharmoniích. V okamžiku, kdy nám tyto nerovnováhy v energiích – protože i tak lze na disharmonie pohlížet – začnou vadit a máme pocit, že bychom se sebou něco rádi udělali, začneme pokukovat po dveřích s nápisem „práce na sobě“, za kterými nás čeká řada metod a terapií. Ty nám mohou v dobrodružství sebepoznávání a sebe-vylepšování pomoci. Sebezlepšováním zde nemyslíme, že se budeme snažit vybrušovat do jakýchsi dokonalých představ, ale spíše to, že budeme lépe a více sami sebou, že budeme žít svůj vlastní život. A právě na cestě k vědomějšímu, autentickému životu je Aura-Soma krásným a silným pomocníkem.

 

EQUILIBRIÁ

Barevná terapie AURA-SOMA patří k celostním holistickým terapiím. Nedává jenom náplasti na nemoci, ale jde do hlouby a hledá jejich příčinu.

Základem tohoto systému je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium (česky rovnováha), které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují výtažky z rostlin, energie drahokamů, minerálů a barev. Emulze, která vznikne protřepáním obou částí, se nanáší přímo na tělo.

POMANDERY

Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. Pomandery. Obsahují 49 bylinek v různých poměrech, podle oblasti působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanášejí se do aury a jejich účinek je okamžitý. V dnešní době, kdy už jsme poměrně citliví na různé negativní či nepříjemné energie, představují Pomandery dobrou ochranu a pomoc.

KVINTESENCE

Třetím ze základních prostředků jsou Kvintesence. Jsou to opět jemné energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Každý barevný paprsek totiž svou frekvencí přenáší i informace, principy a kvality. Kvintesence je dobré používat před meditací na aspekty, které bychom si v sobě přáli rozvíjet. Navázání kontaktu s těmito energiemi v podstatě znamená objevit určité kvality sám v sobě.

V absolutní prázdnotě vznikla první vibrace,  prvotní ÓM jako projev myšlenky „Budiž světlo“.  

Aura-Soma jako léčebná metoda má svá specifika. Pro její pochopení je důležité podívat se na souvislost pojmů nemoc, odpovědnost a vědomé jednání. Léčení jako proces může označovat buď akutní pomoc při fyzické nebo psychické nesnázi nebo odstraňování příčiny – to tedy znamená práci na emocionální, mentální nebo duchovní úrovni. Aura-Soma pracuje především druhým způsobem. Jak k tomu dochází? Každý člověk v sobě nosí spoustu zážitků, emocí, vzorců, zvyklostí a způsobů reagování. Obvykle máme sklony je neustále opakovat a tím je posilovat. Spousta návykových reakcí se děje nevědomě, což je samozřejmě problém, protože pokud o něčem nevíme, nemáme nad tím ani žádnou kontrolu a moc. Na co nevidíme, to je svým vlastním pánem v našem domě, a ovládá-li nás něco nevědomě, nejsme řádnými „kormidelníky“ svého žití. Tím se dostáváme k pojmu nemoc.

Nemoc je něco, co neovládáme, co je mimo naši vědomou účast. Jak si pomoci? Především snahou uvědomit si to, co v nás podvědomě funguje, a pak se vědomě snažit tento vzorec nebo způsob reagování změnit. Takto přijmeme vládu a odpovědnost za to, co děláme a žijeme. Aspekt odpovědnosti je v Auře-Somě velmi důležitý. Samotné lahvičky si také vybírá člověk sám. Je dobré si intuitivně zvolit barevné kombinace a pak samostatně – či s podporou jiného člověka – projít celým procesem léčby. Tak se sami a vědomě proměňujeme ve svobodnějšího člověka. Říká se, že Bůh dal člověku možnost přemýšlení a možnost volby. Do jaké míry však skutečně volíme, nakolik jsme tvořivě přítomni v našich, možná poloautomatických životech?

Používáním lahviček se v nás začne odehrávat proces uvědomování si. Věci, které nás dříve vyváděly z rovnováhy a se kterými jsme si nevěděli rady, najednou prožíváme vědomě, jsme schopni je pozorovat a tedy i nějakým způsobem řešit. Lahvičky nám navíc dodají energii, abychom dokázali udělat to, co chceme, a co jindy z nějakých důvodů (strach, nejistota) nešlo. Prožijeme tedy své nové možnosti, které pak můžeme „přijmout do svého repertoáru“.

Čím je Aura-Soma přitažlivá? Co dělá lidi tak krásně člověčími, lidskými? Jsou to naše city, pocity, emoce. A samozřejmě věčný boj mezi citem a rozumem. Za svůj život si mnohdy naděláme v cítění veliké zmatky. Mnoho bolestivých zážitků nosíme uložených v sobě, od mnohých pocitů se raději „oddělíme“, nechceme je už vidět, protože by to znamenalo bolest nebo nepříjemnou konfrontaci. Navíc zažíváme tlaky našeho okolí, požadavky a nároky, mnohdy naprosto neslučitelné s naším cítěním. Mnozí se potřebujeme vrátit ke svým skutečným pocitům, sami k sobě. Lahvičky jsou jako přátelé, kteří nám barevný svět našich pocitů připomínají a pomáhají nám se do něj vrátit.©Monika Fleur de Lis. Autor si vymezuje veškerá práva na obsah díla (internetové stránky) nebo jeho část (články, texty, fotografie) dle Autorkého zákona. Užít dílo bez svolení autora je možné pouze v případě uvedení odkazu na jeho internetovou prezentaci.

Logotyp je chráněná registrovaná ochranná známka.

Celostní terapie Léčení barvami Tradiční čínská medicína Akupunktura Čakry Meridiány Energie čchi Dvojitý helix Jin a Jang 5 dynamických proměn Tai ji neboli nebeské srdce Nevědomé vzorce Sebepoznání Vědomé jednání Tok peněz Jóga ŠKOLA FENG SHUI AKADEMIE FENG SHUI ŠKOLA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY DOMOV V HARMONII S PŘÍRODOU HARMONIZACE ČLOVĚKA A PROSTORU BAZI ZERI SAN HE
TOPlist